Odwołanie od negatywnej decyzji PUP w sprawie dotacji

Wbrew obiegowej opinii, istnieje możliwość odłownia się od negatywnej decyzji PUP w sprawie dotacji na podjęcie działalności. Wnioskodawca może odwołać się od decyzji Urzędu Pracy, odmawiającej udzielenia dotacji, pod warunkiem, że wykaże, iż ocena wniosku została wykonana wadliwie, tj. podczas oceny dokumentów urzędnicy popełnił błąd lub złamali przyjęte przez dany Urząd Pracy kryteria udzielania dotacji. Odwołanie powinno mieć formę pisemną i w sposób jednoznaczny wskazywać istotę problemu – odwołując się do konkretnych zapisów we wniosku / regulaminie / ustawie / rozporządzeniu. 

Przykład 1

Osoba bezrobotna pragnąca uruchomić firmę budowlaną na liście wydatków planowanych z dotacji wskazała zakup drabiny. Wniosek został odrzucony, a w pisemnej decyzji z PUP pojawił się zapis że, wnioskodawca nie posiadał stosownych uprawnień do pracy na wysokościach koniecznych dla korzystania z takiej drabiny. Odwołanie wskazało, że takie uprawnienia nie były konieczne, gdyż wysokość drabiny nie została we wniosku wskazana, a urzędnik założył bezpodstawnie, że wnioskodawca zakupi drabinę o wysokości  wymagającej takich uprawnień. W efekcie tak skonstruowanego odwołania – decyzja PUP została skutecznie zmieniona.

Przykład 2

Osoba bezrobotna pragnąca uruchomić sklep internetowy złożyła wniosek przewidujący przeznaczenie 40% środków z dotacji na stworzenie rozbudowanej platformy sklepu internetowego. Wniosek został odrzucony, ponieważ urzędnik stwierdził, że sklep internetowy jest wydatkiem reklamowym, a zgodnie z regulaminem danego PUP – na cele reklamowe można łącznie przeznaczyć nie więcej niż 20% wnioskowanej kwoty dotacji. Złożone odwołanie wskazywało, że platforma sklepu internetowego dalece wybiega poza funkcję reklamy, gdyż oprogramowanie sklepu służy przyjmowaniu zleceń, prowadzeniu gospodarki magazynowej, obsłudze płatności itp. W związku z takim przedstawieniem sytuacji, decyzja Urzędu Pracy została mieniona w sposób korzystny dla wnioskodawcy.

Nie wiesz czy możesz się odwołać lub potrzebujesz pomocy w napisaniu odwołania w zakresie dotacji? Napisz do nas przedstawiając swoją sytuację: formularz kontaktowy 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *