Dotacje w PUP Białystok – 2024 r.

PUP Białystok  od dnia 15 stycznia 2024 r. będzie prowadził nabór wniosków o przyznanie dotacji na podjęcie działlaności gospodarczej. Nabór potrwa do 29 lutego 2024 r. (Urząd Pracy może jednak skrócić czas przyjmowania wniosków, jeżeli ilość złożonych wniosków będzie duża). Maksymalna wysokość pojedynczej dotacji jaką można uzyskać w Białymstoku wynosi 43 000,00 zł. Aby móc złożyć wniosek, osoba bezrobotna lub poszukująca pracy powinna być zarejestrowana w tutejszym urzędzie od co najmniej 30 dni. 

Zgodnie z obowiązującym w Białymstoku regulaminem, środki na podjęcie działalności gospodarczej mogą być przeznaczone na:
1) zakup maszyn, urządzeń oraz wyposażenia (nie mniej niż 50%) przy czym minimalny koszt jednostkowy zakupu musi wynosić co najmniej 100,00 zł,
2) zakup towaru do sprzedaży w przypadku działalności handlowej (maksymalnie do 30% wnioskowanej kwoty),
3) zakup materiałów i surowców w przypadku działalności usługowej lub produkcyjnej (maksymalnie do 10% wnioskowanej kwoty),
4) reklamę, wyłącznie w formie: ulotek, wizytówek, szyldów, banerów, wykonania strony internetowej, materiałów reklamowych, oklejenia witryny/samochodu, ogłoszeń w prasie i radiu (maksymalnie do 20% wnioskowanej kwoty),
5) koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem działalności gospodarczej (maksymalnie do 3% wnioskowanej kwoty)

Ponadto regulamin wprowadził dodatkowe ograniczenia. Poniżej najważniejsze z nich:

 • Zakup jednego laptopa lub jednego komputera stacjonarnego z monitorem, klawiaturą i myszką może być sfinansowany do kwoty 8.000,00 zł, a w przypadku działalności specjalistycznych (np. związanych z programowaniem, projektowaniem, tworzeniem grafiki, świadczeniem usług informatycznych) do kwoty 15.000,00 zł.
 • Zakup telefonu komórkowego może być sfinansowany do kwoty 1.000,00 zł.
 • Zakup aparatu fotograficznego – do kwoty 4 000,00 zł (w przypadku działlaności fotograficznej, akceptowany będzie wydatek do 15 000,00 zł) 
 • Wnioskodawca może ubiegać się o sfinansowanie wykonania strony internetowej w kwocie nie wyższej niż 1.000 zł, lub stworzenia sklepu internetowego do kwoty 3.000 zł

Komplet niezbędnych dokumentów można pobrać tutaj: dokumenty o dotacje PUP Białystok >>

Wzory gotowych wniosków i biznesplanów o dotacje: zobacz przykłady biznesplanów >>

Urząd Pracy w Białymstoku, „nie zawiódł” i podobnie jak w latach ubiegłych wprowadził bardzo dużą liczbę ograniczeń związanych z rozdysponowaniem dotacji, zachowując tym samym jedno z czołowych miejsc w kraju jeżeli chodzi o ilość zakazów i wykluczeń. Niestety są to zapisy regulaminowe i trzeba się do nich bezwzględnie dostosować. 

Dotacji nie można przeznaczyć na:

 1. udziały w spółkach,
 2. opłaty partnerskie i franczyzowe,
 3. koszty związane z planowanym przejęciem działalności (firmy) w części lub całości od osób trzecich – przez przejęcie rozumie się sytuację, w której nastąpi jednoczesne odkupienie środków trwałych i obrotowych od tego podmiotu oraz prowadzenie tego samego rodzaju działalności w tym samym miejscu.
 4. zakup na zasadach leasingu, kredytu, pożyczki,
 5. budowę, remonty, modernizacje, adaptację lokali/nieruchomości/pomieszczeń i inne koszty z nimi związane,
 6. wynagrodzenia pracowników,
 7. finansowanie szkoleń,
 8. opłaty związane z bieżącym funkcjonowaniem działalności gospodarczej (np. opłaty składek ZUS, abonamenty, prenumeraty, usługi obce),
 9. kaucje, koszty dzierżawy, czynsze,
 10. opłaty skarbowe i administracyjne, opłaty związane z podatkami, koncesje, cło,
 11. zakup akcji, obligacji,
 12. zakup nieruchomości, gruntów,
 13. zakup kasy fiskalnej,
 14. zakup materiałów zużywalnych (surowce do produkcji, materiały do świadczenia usług, materiały biurowe),
 15. zakup samochodów, z wyjątkiem: samochodów z jednym rzędem siedzeń plus przestrzeń ładunkowa oraz samochodów mających więcej niż jeden rząd siedzeń pod warunkiem, że część przeznaczona do przewozu ładunków jest dłuższa od części osobowej. Jako wyjątek traktuje się też samochody przeznaczone do działalności w postaci nauki jazdy
 16. zakup skuterów, rowerów, motocykli, hulajnóg,
 17. sfinansowanie wydatków związanych z dostosowaniem, przerobieniem samochodu np. wykonanie zabudowy, wyposażenie w chłodziarki itp.,
 18. zakup inwentarza żywego,
 19. zakup broni,
 20. zakup papierosów, alkoholu,
 21. zakup paliwa,
 22. koszty transportu, montażu, gwarancji, instalacji zakupywanego wyposażenia,
 23. koszty związane z powołaniem rzeczoznawcy,
 24. zakup i montaż klimatyzacji,
 25. zakup programów komputerowych, oprogramowania, licencji itp. dotyczących dodatkowych stanowisk (z wyjątkiem pierwszego, przeznaczonego do użytku przez Wnioskodawcę),
 26. koszty reklamy związanej z utworzeniem logo firmy, portfolio, kampanii marketingowej, sfinansowanie programów itp.
 27. sfinansowanie usług dotyczących funkcjonowania stron/sklepów internetowych (rozbudowa już istniejącej strony/ sklepu internetowego, pozycjonowanie, domena, hosting, Google Adwords, blogi, akcji marketingowych itp.),
 28. dokonywanie zakupów od współmałżonka, osób pozostających z bezrobotnym we wspólnym gospodarstwie domowym oraz od osób z pierwszej linii pokrewieństwa wnioskodawcy i jego współmałżonka, tj. rodziców, dziadków, dzieci i rodzeństwa,
 29. dokonywanie zakupów od ostatniego pracodawcy,
 30. zakup mebli, sprzętu AGD i RTV, z wyjątkiem sytuacji prowadzenia działalności w lokalu użytkowym,
 31. zakup namiotów, hal namiotowych, kontenerów, saun, bani,
 32. zakup urządzeń/narzędzi/artykułów pokazowych służących do prezentacji,
 33. zakup zaplecza targowego, stoiska wystawowego,
 34. inne wydatki, które w sposób jednoznaczny nie są związane z profilem planowanej firmy 

Urząd Pracy w Białymstoku we własnym zakresie stworzył też listę wielu rodzajów działlaności, na które nie udziela dotacji. Tym samy dotacji w PUP Białystok nie udziela się tu na:

 1. handel obwoźny, ruchome placówki gastronomiczne,
 2. działalność handlowo-usługową polegającą na akwizycji i ajencji,
 3. działalność prowadzoną na rynkach, targowiskach, bazarach, giełdach, jarmarkach, z wyjątkiem gdy działalność wykonywana jest w lokalu użytkowym,
 4. firmę działającą poza granicami kraju,
 5. handel bronią, w tym w celach kolekcjonerskich,
 6. prowadzenie biura kredytowego i pożyczkowego, lombardu, punktu kasowego (opłat), kantoru, świadczenie usług wymiany walut,
 7. prowadzenie działalności w zakresie przyjmowania zakładów gier losowych i wzajemnych, stacjonarnie oraz w sieci internetowej,
 8. działalność sezonową (obowiązek prowadzenia działalności przez 12 miesięcy),
 9. działalność rolniczą,
 10. działalność koncesjonowaną (zgodnie z art. 37 ust. 1 Ustawy z dnia 06 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców),
 11. działalność agencyjną (pośrednictwo ubezpieczeniowe),
 12. działalność polegającą na wynajmie,
 13. działalność typu: paramedyczna, agencja towarzyska, studio tatuażu, piercing, sklep sex shop, biuro matrymonialne, wróżenie, ezoteryka, salon gier hazardowych,
 14. działalność polegającą na świadczeniu mobilnych usług kosmetycznych lub fryzjerskich,
 15. działalność polegająca na świadczeniu mobilnych usług mechanicznych,
 16. działalność mobilną polegającą na produkcji mebli,
 17. działalność polegającą na dropshippingu,
 18. działalność polegającą na świadczeniu usług na rzecz jednego podmiotu, noszącą znamiona stosunku pracy,
 19. działalność związaną z pozyskiwaniem i obrotem kryptowalutą,
 20. działalność, której siedziba i miejsce stałego wykonywania znajduje się poza terenem miasta Białystok lub powiatu białostockiego,
 21. prowadzenie działalności w miejscu, w którym jest już prowadzona lub jest planowane prowadzenie działalności gospodarczej przez współmałżonka lub osób pozostających z bezrobotnym we wspólnym gospodarstwie domowym lub osób z pierwszej linii pokrewieństwa, tj. rodziców, dziadków, dzieci i rodzeństwa,
 22. prowadzenie działalności w miejscu, w którym jest już prowadzona lub jest planowane prowadzenie działalności gospodarczej tożsamej lub pokrewnej z działalnością wnioskodawcy (z wyłączeniem sytuacji, w której pod wskazanym adresem jest kilka oddzielnych lokali/pomieszczeń lub jest możliwe wyodrębnienie miejsca o powierzchni i warunkach niezbędnych do prowadzenia planowanej działalności),
 23. przejęcie działalności gospodarczej od członka rodziny Wnioskodawcy, w tym również poprzez jednoczesne odkupienie środków trwałych i obrotowych oraz prowadzenie tego samego rodzaju działalności w tym samym miejscu,
 24. na działalność gospodarczą taką samą lub pokrewną z działalnością jaką Wnioskodawca prowadził w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem złożenia wniosku,
 25. na założenie lub przystąpienie do spółki,

Należy też pamiętać, że różnica pomiędzy kwotą zakupu w ramach dotacji która zostanie wskazana we Wniosku, a faktycznie poniesionym wydatkiem na zakup nie może przekroczyć 10% wartości tego zakupu. W innym wypadku wymagana będzie dodatkowa zgoda ze strony PUP Białystok. Jeżeli poszukują Państwo większej ilości informacji o samych dotacjach to zapraszamy do naszego poradnika: jak napisać wniosek i biznesplan o dotacje z PUP? 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *