PUP Police – dofinansowanie na otwarcie firmy 2024

Urząd Pracy w Policach ogłosił nabór wniosków o przyznanie dotacji na podjęcie działlaności gospodarczej. Wnioski można składać od dnia: 17.06.2024 r. Nabór potrwa do wyczerpania środków finansowych. Maksymalna kwota dotacji jaką można otrzymać w ramach tego naboru to 25 000,00 zł

Przeznaczenie dotacji

Dofinansowanie udzielane przez PUP Police powinno zostać przeznaczone na zakup środków trwałych, niezbędnych do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej. Dopuszcza się przeznaczenie dotacji na zakup usług i materiałów reklamowych (do 2500,00 zł) oraz pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z jej podjęciem. Na zakup telefonu komórkowego / tabletu można przeznaczyć maksymalnie 1500,00 zł. W przypadku zakupu laptopa obowiązuje limit 4000,00 zł oraz 5000,00 zł w przypadku zakupu komputera stacjonarnego. Jeżeli jednak planowana działalność dotyczy usług graficznych, projektowych, informatycznych – można na ten cel przeznaczyć większą kwotę. 

W zakresie zakupu aparatu fotograficznego, PUP Police wprowadził limit 2500,00 zł (ale nie dotyczy on sytuacji, gdy w oparciu o dotację podejmujemy działalność fotograficzną). Na wydatki związane z pokryciem kosztów pomocy prawnej, konsultacji lub doradztwa wiązanego z podjęciem działalności gospodarczej można przeznaczyć do 10% dotacji. 

Komplet wymaganych dokumentów:

Wzory gotowych, wypełnionych wniosków o dotacje znajdziesz tutaj: biznes plan wzór >> 

Ocena złożonych w PUP Police wniosków zostaje dokonana przez Zespół ds. oceny wniosków, składający się z pracowników Urzędu, w szczególności Działu Instrumentów Rynku Pracy i Szkoleń oraz Działu Rozwoju Zawodowego biorąc pod uwagę przedstawiony szczegółowy opis przedsięwzięcia (w tym opis konkurencji, planowane działania reklamowe, strategia cenowa i posiadane przez wnioskodawcę kwalifikacje). 

Urząd Pracy w Policach nie udziela dotacji na:

 • podjęcie działalności gospodarczej w sektorze rybołówstwa i akwakultury, węglowym, w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych, chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i agroturystkę
 • podjęcie działalności sezonowej (działalność musi zakładać uzyskiwanie przychody w perspektywie całego roku)
 • handel prowadzony na rynkach i targowiskach (wymagany jest punkt stacjonarny),
 • handel akwizycyjny
 • zakup ziemi, nieruchomości;
 • wydatki związane z kosztami budowy
 • wydatki związane z remontami i adaptacją lokalu
 • zakup urządzeń, maszyn, narzędzi, pojazdów w przypadku braku uprawnień do ich obsługi;
 • zakup automatów do gier zręcznościowych;
 • zakup kasy fiskalnej, drukarki fiskalnej i terminala płatniczego;
 • zakup akcji, obligacji, udziału w spółkach;
 • zakup sprzętu używanego od osób pozostających z bezrobotnym we wspólnym gospodarstwie domowym oraz od rodziny;
 • zakup towarów do handlu oraz materiałów i surowców do produkcji lub do wykonywania usług;
 • pokrycie bieżących kosztów działlaności (wynagrodzenia, czynsze, abonamenty, opłaty administracyjne, ubezpieczenia itp.)
 • finansowanie szkoleń, kursów
 • pokrycie kosztów transportu, przesyłki, opakowania, dostawy, transakcji zakupionych rzeczy;
 • zakupy nie związane ściśle z zakresem prowadzonej działalności gospodarczej

Składanie wniosku

Wnioski o dotacje można składać w formie papierowej (za pośrednictwem poczty na adres tut. Urzędu lub osobiście w Urzędzie poprzez pozostawienie wniosku w Kancelarii Urzędu pok. nr 1) oraz elektronicznie poprzez platformę praca.gov.pl)


Potrzebujesz pomocy w napisaniu wniosku?

Wykonam dla ciebie dokumenty o dotacje na otwarcie firmy z PUP Police. Tanio, szybko i rzetelnie. Sprawdź moją ofertę: pisanie wniosków i biznesplanów o dotacje PUP

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *