BIZNES PLAN dla sali prób i wypożyczalni sprzętu muzycznego

Wniosek i biznes plan dla firmy posiadającą w swoje ofercie salę prób oraz zajmującej się wypożyczaniem sprzętu muzycznego. Dokumenty zostały przygotowane do Urzędu Pracy w Warszawie i skutkował otrzymaniem dotacji. Wzór zawiera wprowadzenie, analizę rynku, opis konkurencji, analizę SWOT, plan marketingowy, kalkulację finansową itp. Objętość: 29 stron. Przykład wysyłamy w formacie PDF. Poniżej znajdą Państwo spis treści oraz wybrany fragment biznes planu. Do wzoru dodajemy darmowo specjalny, rozszerzony poradnik dotyczący pisania wniosku o dotacje oraz zasad na jakich Urzędy Pracy udzielają tego typu wsparcie.

gotowy biznesplan