BIZNES PLAN czyszczenie graffiti

Wzór biznes planu firmy zajmującej się usuwaniem graffiti oraz pracami zabezpieczającymi przed ich powtórnym naniesieniem. Dokument został przygotowany na potrzeby PUP Szczecinek i skutkował przyznaniem dotacji. Zawiera wprowadzenie, analizę rynku, opis konkurencji, plan marketingowy, analizę SOWT, analizę finansową itp. Objętość: 10 stron. Przykład dostępny w formacie PDF. Poniżej zamieszczamy wybrany fragment oraz spis treści.

gotowy biznesplan