Jak długo po otrzymaniu dotacji muszę prowadzić firmę?

Po uzyskaniu dotacji z Urzędu Pracy, działalność należy prowadzić przez okres co najmniej 12 miesięcy. Ponadto taka firma musi być prowadzona w sposób ciągły tj. w tym okresie nie można jej zawiesić. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy do zawieszenia dochodzi w wyniku np. lockdownu (jak miało to miejsce podczas pandemii coronawirisa) lub jest związane z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze działania firmy (np. stanu wyjątkowy wprowadzony na części terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z kryzysem migracyjnym).

Osoba, która uzyskała dotacje z PUP nie może też podjąć zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę, zlecenie lub dzieło. Przez okres obowiązywania umowy z PUP może podnajmować aktywność zawodową wyłącznie jako przedsiębiorca. Zasadniczo nie przeszkadza to jednak nawiązywaniu współpracy zbliżonej do zwykłego zatrudnienia, tyle, że na zasadach B2B. W gruncie rzeczy tka sytuacja dla wielu potencjalnych kontrahentów będzie atutem z uwagi na wysokie oskładkowanie typowego stosunku pracy. 

Na koniec pierwszego roku, osoba, która otrzymała dotacje – nie może mieć zaległości względem ZUS i Urzędu Skarbowego. Ponadto nie można zmieniać siedziby firmy bez poinformowania o tym fakcie Urzędu Pracy, ani dokonać sprzedaży rzeczy zakupionych z dotacji (chyba, że zostały zakupione jako towar handlowy). 

Niektóre Urzędy Pracy podczas oceny wniosku i biznes planu mogą przyznawać dodatkową punktację, jeżeli wnioskodawca zadeklaruje prowadzenie firmy przez okres dłuższy niż 12 miesięcy. Takie rozwiązanie wprowadził np. Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie podczas Projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie legionowskim (II)”. Jest to jednak dość rzadkie zjawisko.