Jak długo muszę prowadzić firmę po uzyskaniu dotacji?

Po uzyskaniu dotacji z Urzędu Pracy, działalność należy prowadzić przez okres pełnych 12 miesięcy. Przez ten czas nie można zmienić siedziby firmy (bez uprzedniej zgody ze strony Urzędu Pracy) ani sprzedać rzeczy zakupionych z dotacji (za wyjątkiem sprzedaży rzeczy kupionych jako towar handlowy lub materiały).

Niektóre Urzędy Pracy podczas oceny wniosku i biznes planu mogą przyznawać dodatkową punktację, jeżeli wnioskodawca zadeklaruje prowadzenie firmy przez okres dłuższy niż 12 miesięcy. Takie rozwiązanie wprowadził np. Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie podczas Projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie legionowskim (II)”. Jest to jednak dość rzadkie zjawisko. Ponadto by załapać się na taką dodatkową punktację wystarczyło zadeklarować chęć prowadzenia firmy o 1 miesiąc dłużej niż wynika to z rozporządzenia, czyli 13 miesięcy. 

Dotacja PUP a zawieszenie działalności 

Obecnie Urzędy Pracy dopuszczają możliwość okresowego zawieszenia działlaności, co jest dużą zmianą w stosunku do lat ubiegłych. Okres takiego zawieszenia nie może jednak przekroczyć 6 miesięcy i nie wlicza się go do określonego umowie czasu prowadzenia działlaności. Jeżeli więc w ciągu tych 12 miesięcy zawiesisz swoją działalność gospodarczą np. na 2 miesiące, to wymagany okres jej prowadzenia wyniesie 14 miesięcy (2 miesiące zawieszenia + 12 miesięcy prowadzenia). 

Dotacja na firmę a umowa o pracę 

Osoba, która uzyskała dotacje z PUP nie może też podjąć zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę, zlecenie lub dzieło. Przez okres obowiązywania umowy z PUP może podnajmować aktywność zawodową wyłącznie jako przedsiębiorca. Zasadniczo nie przeszkadza to jednak nawiązywaniu współpracy zbliżonej do zwykłego zatrudnienia, tyle, że na zasadach B2B. W gruncie rzeczy tka sytuacja dla wielu potencjalnych kontrahentów będzie atutem z uwagi na wysokie oskładkowanie typowego stosunku pracy. 

Co po upływie 12 miesięcy? 

Na koniec pierwszego roku, osoba, która otrzymała dotacje nie może mieć zaległości względem ZUS i Urzędu Skarbowego. Wymagane jest przedłożenie odpowiednich zaświadczeń potwierdzających ten fakt. 

Potrzebujesz pomocy w uzyskaniu dotacji?

Wykonuję wnioski i biznesplany do Urzędu Pracy. Tanio, szybko i rzetelnie. Sprawdź moją ofertę: napisanie wniosku o dotacje PUP