Jak długo muszę prowadzić firmę po otrzymaniu dotacji?

Po uzyskaniu dotacji z Urzędu Pracy należy prowadzić firmę przez okres co najmniej 12 miesięcy. Ponadto taka firma musi być prowadzona w sposób ciągły tj. w okresie tego roku nie można jej zawieszać.

W okresie tego roku osoba która uzyskała dotacje nie może podjąć innego zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę, zlecenie lub dzieło (podejmując aktywność zawodową musi występować jako firma).

Nie może też mieć zaległości względem ZUS i Urzędu Skarbowego, zmieniać siedziby swojej firmy bez poinformowania o tym fakcie Urzędu pracy ani dokonać sprzedaży rzeczy zakupionych z dotacji (chyba, że zostały one zakupione jako towar handlowy).