Jak długo po otrzymaniu dotacji muszę prowadzić firmę?

Po uzyskaniu dotacji z Urzędu Pracy, działalność należy prowadzić przez okres co najmniej 12 miesięcy. Ponadto taka firma musi być prowadzona w sposób ciągły tj. w tym okresie nie można jej zawiesić (wyjątkiem jest sytuacja związana z lockdownem, wprowadzeniem stanu wyjątkowego itp.)

Osoba, która uzyskała dotacje z PUP nie może też podjąć zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę, zlecenie lub dzieło. Przez okres obowiązywania umowy z PUP może podnajmować aktywność zawodową wyłącznie jako przedsiębiorca. Zasadniczo nie przeszkadza to jednak nawiązywaniu współpracy zbliżonej do zwykłego zatrudnienia, tyle, że na zasadach B2B. W gruncie rzeczy tka sytuacja dla wielu potencjalnych kontrahentów będzie atutem z uwagi na wysokie oskładkowanie typowego stosunku pracy. 

Na koniec pierwszego roku, osoba, która otrzymała dotacje – nie może mieć zaległości względem ZUS i Urzędu Skarbowego. Ponadto nie można zmieniać siedziby firmy bez poinformowania o tym fakcie Urzędu Pracy, ani dokonać sprzedaży rzeczy zakupionych z dotacji (chyba, że zostały zakupione jako towar handlowy). 

Przejdź do spisu treści >>

One comment on “Jak długo po otrzymaniu dotacji muszę prowadzić firmę?

Comments are closed.