Jak długo muszę prowadzić firmę po otrzymaniu dotacji?

Po uzyskaniu dotacji z Urzędu Pracy, firmę należy prowadzić przez okres co najmniej 12 miesięcy. Ponadto taka firma musi być prowadzona w sposób ciągły tj. w tym okresie nie można jej zawieszać.

Osoba, która uzyskała dotacje z PUP nie może też podjąć zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę, zlecenie lub dzieło. Przez okres obowiązywania umowy z PUP może podnajmować aktywność zawodowa wyłącznie jako przedsiębiorca. Zasadniczo nie przeszkadza to jednak nawiązywaniu współpracy zbliżonej do zwykłego zatrudnienia a wielu przedsiębiorców rozliczenia typu B2B traktuje jako atut. 

Na koniec 1 roku, osoba, która otrzymała dotacje nie może mieć zaległości względem ZUS i Urzędu Skarbowego. Ponadto nie można zmieniać siedziby firmy bez poinformowania o tym fakcie Urzędu pracy, ani dokonać sprzedaży rzeczy zakupionych z dotacji (chyba, że zostały one zakupione jako towar handlowy).