BIZNES PLAN korepetycje

Gotowy wzór wniosku WN-O dla osoby niepełnosprawnej o udzielenie dotacji z PUP (środki PFRON) w celu uzyskania dofinansowania podjęcia działlaności gospodarczej świadczącej usługi edukacyjne w zakresie korepetycji. Wzór został utworzony w oparciu o dokumentu złożone w Urzędzie Pracy w Szczecinie. Dokument zawiera wypełniony wniosek WN-O oraz dokument uzupełnień do wniosku (biznesplan). Do wzoru załączamy dodatkowy poradnik dotyczący zasad ubiegania się o dofinansowanie z PUP.

gotowy biznesplan