BIZNES PLAN pizzerii

Biznes plan dla pizzerii. Dokument przygotowany przez naszą firmę na potrzeby PUP Kraków. Dokument zawiera takie elementy jak opis motywów wnioskodawcy, analizę rynku, opis konkurencji oraz klienta docelowego, analizę SWOT, plan marketingowy, rachunek wyników …czytaj dalej >>