BIZNES PLAN salonu dla psów

Wzór biznes planu salonu groomerskiego. Przykład wykonany na potrzeby dotacji z PUP, opracowany na podstawie wniosku, który został złożony w Urzędzie Pracy w Toruniu i skutkował przyznaniem dofinansowania. Wzór zawiera wprowadzenie, analizę rynku, opis konkurencji, SWOT, plan marketingowy, rachunek zysków i strat itp. Objętość: 20 stron. Dokument udostępniamy jako plik PDF. Poniżej przedstawiamy fragment oraz kompletny spis treści. Do dokumentu dodajemy dodatkowy poradnik dotyczący dofinansowania udzielanego osobom bezrobotnym na podjęcie firmy (porady, wskazówki, zasady itp.) .

gotowy biznesplan